Startside Kvalitetsikring PKK Kvalitetsikring kjøretøyverksteder Andre tjenester
 

 
Østenstad HMS Rådgivning har utviklet og markedsført kvalitetsstyringssystemer til bilbransjen siden 1998. Disse har blitt revidert i takt med endringer i forskriftsverket.

Vi tilbyr kvalitetsstyringssystem til kontrollorgan/kjøretøyverksteder og til kjøretøyverksteder. Følg linkene øverst på siden.

Vi tilbyr revisjon av alle typer kvalitetsstyringssystemer for bilbransjen, både våre egne og andre, slik som for eksempel BUSkvalitet. Vi kan også hjelpe til med å bygge opp kvalitetsstyringssystem i BUSkvalitet.

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Forskrift om kjøretøyverksteder